Hadsund Bio 1+2 Info

Hadsund Bio 1+2
Frikvarterets formålet er, gennem oplysende og kreative aktiviteter, at fremme kulturelle og sociale muligheder i Hadsund området. Frikvarteret er stiftet i 1989 af Hadsund Kommune og Spar Nord.

Frikvarteret ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer valgt på institutionens årlige generalforsamling samt 1 medlem er udpeget af Byrådet.

Hadsund Bio:
Frikvarteret ejer og driver Hadsund Bio 1+2, hadsundbio.dk, som har 2 sale med plads til henholdsvis 150 og 50 tilhører. Biografen, der er flyttet i nye lokaler i 2007, og er nu fuldt digitaliseret. Der vises primært premierefilm, men også "smalle" film vises.

Hadsund Bio er medarrangeører af bl.a bio-maraton for ungdomsklubben, seniorbio med Ældresagen Hadsund, skolebio m.m.
Biografen anvendes også til foredrag.

Desuden udlejes biografen til bl.a. konferencer og foredrag i dagtimerne.

Hadsund Bio drives af frivillige hjælpere.

Frivillig i Hadsund Bio 1+2
Vil du være med til at sikre fremtiden for den lokale biograf - så bliv frivillig I Hadsund Bio 1+2.
Kontakt Betina Holst på 28 25 77 78.

Bestyrelsen består af:

Formand:
Betina Holst
betina-holst@mail.dk
28 25 77 78

Film & teknik:
Henrik Andersen
hadsundbio@mail.dk
29800531

Kassere:
Karsten Errebo
errebo@pc.dk
40 97 12 37

Karen Østergaard
kaost@mariagerfjord.dk
60 67 52 22


- Thomas Roth

- Torben Jensen

- Patrick Klemens